مبانی اولیه طراحی دکوراسیون داخلی: امکان دارد که شما هم به فکر تغییر دکوراسیون داخلی خانه یا محل کار خود افتاده اید و می خواهید فقط با جابه جایی های ناچیز و یا کم و زیاد کردن اجزای کوچک، دکوراسیون محیط را تغییر دهید. فرض کنید وظیفه طراحی دکوراسیون یک فضا مانند اتاق نشیمن بر دوش شما قرار دارد و شما قصد دارید شروع به کار کنید. برای این منظور قواعد، قوانین و اصولی وجود دارد که اگر آنها را در نظر نگیرید، در نهایت به طرح مطلوبی نخواهید رسید و برای طراحی دچار سردرگمی خواهید شد. در ادامه به بیان این قواعد و قوانین در طراحی دکوراسیون داخلی منزل می‌پردازیم.

تناسب داشتن

همان گونه که مطلع هستید، کلمه تناسب از کلمه نسبت گرفته شده و بمعنای آن  این است که دو موضوع را نسبت به هم مقایسه کند. این مقایسه کردن می تواند به لحاظ اندازه، رنگ، مواد به کار رفته در ساخت، سبک طراحی و چیزهای دیگر باشد. نکته‌ای که باید به آن حتما توجه داشت این است که در نظر گرفتن تناسب، می‌تواند به صورت “جزئی” یعنی مقایسه جزء نسبت به جزء یا “کلی” یعنی نسبت جزء به کل فضا باشد. برای مثال اگر بخواهیم فضایی را مبله کنیم باید ببینیم آیا به لحاظ موارد ذکر شده ( رنگ، اندازه، مواد، سبک طراحی ) مبلمان با یکدیگر و با کل فضا دارای تناسب است یا خیر.

تعادل داشتن

برای متوجه شدن معنای تعادل هنگامd که وارد محیطی می‌شوید که مجموعه مبلمان و دکوراسیون در آن وجود دارد، به  فضا نگاه کنید،اگر احساس کردید نظم و موازنه بین اشیای آن رعایت شده است، نشان دهنده وجود تعادل در آن محیط خواهد بود. این تعادل و نظم می تواند به دو صورت ” تعادل متقارن ” و ” تعادل نامتقارن ” باشد

تقارن متقارن می تواند یا تعادل متقارن محوری باشد یا شعایی تقسیم کرد. اگر در هنگام طراحی اشیا و جز جز طرح مورد نظر را به گونه‌ای در نظر بگیریم که نسبت به یک محور یا خط دارای تقارن باشند به آن ” تعادل، تقارن محوری ” می‌گویند و اگر نسبت به یک نقطه میانی دارای تعادل باشد، ” تعادل، متقارن شعایی ” خواهد بود.

برای بیان تقارن نامتقارن میتوان گفت؛ گاهی مواقع بعضی از اشیا و تزیینات با همه بی نظمی و درهمی، دارای نظم و تعادلی قابل لمسی است. برای نمونه اگر بعضی از درختان را ببینید با این که امکان دارد نظم مشخصی در آنها وجود نداشته باشد اما زیبایی و تعادل خاصی را به مخاطب القا می کنند. این بی نظمی در طراحی می‌تواند به صورت استفاده از اجزاء، رنگ و مواد متفاوت خود را نشان دهد. در این حالت طراح سعی می کند با تکیه بر تعادل و ترکیب کلی طرح، بی نظمی موجود در طرح را به صورت یک الگو در طراحی مورد استفاده قرار دهد. اکثر مصنوعان ساخته شده توسط انسان از اجزای کوچکتر که پس از جمع شدن در کنار یکدیگر یک سازه را تشکیل می دهند.

حفظ ریتم و آهنگ

در مواقعی طراح ریتم و آهنگی موزونی برای طراحی خود در انتخاب می‌کند. برای مثال موضوعی ثابت را به صورت یکنواخت تکرار می کند یا به صورت نزولی یا صعودی تغییراتی را در اندازه اجزا در نظر می‌گیرد یا رنگی را تدریجا از تیره به روشن تغییر می‌دهد.

2
0