نور دکور آرایشگاه

 💡 رنگ آمیزی کردن فضا میتوند حالت خاصی ایجاد کند . با استفاده از یک فیلتر رنگی به دیوار سفید رنگ بدهید. قبل از این کار ، تاثیرات روانی رنگ مورد نظر را مورد بررسی قرار دهید.

زرد رنگی شاد است که احساس سلامتی را تقویت کرده و کارایی را افزایش میدهد.

آبی رنگی تسکین دهنده است که آرامش بخش اعصاب بوده و خواب آور است.

قرمز رنگی تحریک کننده وپویا است و هرجا که به کار رود فعالیت را تقویت میکند.

سبز رنگی است موزون ویاد آور طبیعت و گرم و نشاط بخش و زمینی است.

بنفش بسته به اینکه متمایل به آبی باشد یا قرمز، آرامش بخش یا هیجان انگیز است. 

  رنگ ونور

 :idea:دیوارهای کم رنگ نور طبیعی را منعکس  و در اتاق پخش میکند. رنگهای تیره تر نور را جذب می کنند و فضا را بسته جلوه می دهند.

 :idea:سقف سفید منعکس کننده خوبی برای نورهای طبیعی و مصنوعی است .

 :idea:رنگهای انتهای طیف گرم مثل زرد و کرم میتواند سردی نور شمالی را کاهش دهد؛ در حالیکه رنگهای سردتر مثل آبی و سبز در نور مستقیم آفتاب خیره کننده هستند.

 :idea:هر رنگ با توجه به شرایط نور پردازی متفاوت در طول روز سایه های متفاوتی بوجود می آورد که اشیای داخل اتاق را تحت تاثیر قرار داده و نور آن را منعکس میکند. حتما این نکته را هنگام انتخاب رنگ دیوار ، پرده و اشیا بزرگ  مد نظر قرار دهید.

مترجم :رویا روحانیان

2
0