رنگ موی خالص و قوی واریاسیون نام دارند. واریاسیون ها یا باید با رنگ مو یا با رنگ ساژ‌های روی موی دکلره شده ، ترکیب شوند تا تن رنگ را عوض کند. کاربرد واریاسیون ها برای زیباتر و بهتر شدن  شدن تغییر رنگ موی فعلی است.

در مورد واریاسیون باید به چند نکته توجه داشت:

  • برای خنثی کردن رنگ قرمز می‌توانید از واریاسیون سبز استفاده کنید و همچنین برای خمثی کردن رنگ سبز از واریاسیون قرمز استفاده کنید. پس این نکته را باید دانست که هیچ گاه واریاسیون سبز با قرمز و یا بالعکس ترکیب نمی‌شود.
  • برای ایجاد تن طلایی می‌توانید از واریاسیون زرد استفاده کنید. واریاسیون زرد برای ایجاد تن طلایی با همه رنگ‌ها و رنگ سازها ترکیب می‌شود
  • برای رفع زردی می‌توانید از واریاسیون نقره‌ای استفاده کنید. واریاسیون نقره‌ای ضد زردی است و زردی مو را از بین برده و باعث می‌شود موها براق شوند.
  • برای خنثی رنگ نارنجی از واریاسیون آبی استفاده کنید. واریاسون آبی ضد نارنجی بوده و رنگ نارنجی را خنثی می‌کند

قوانین ترکیب  واریاسیون‌ها

۹۹/۰ یا  E12 ، واریاسیون‌های بنفش هستند که با رنگ مو‌های A و C و رنگ‌های قرمز مخلوط می‌شوند. 

۱۰/۰ یا E14، واریاسیون‌های آبی هستند که با رنگ مو‌های گروه N مخلوط می‌شوند


۸۸/۰ یا E15، واریاسیون‌های قرمز هستند که با تمام رنگ موها مخلوط می‌شوند. فقط با گروه‌های M ،   C , A ترکیب نمی‌شوند

۳۳/۰ یا E17 ، واریاسیون‌های سبز هستند که با سری رنگ مو‌های A، C و M ترکیب می‌شوند

0
0