• تاسیس آرایشگاه

اگر شما هم علاقه دارید که سالن آرایشی و زیبایی خود را داشته باشید ابتدا باید برای کسب دیپلم آرایشگری اقدام کنید و پس از اخذ دیپلم آرایشگری شما می‌توانید برای تاسیس آرایشگاه خود اقدام کنید. برای اقدام به تاسیس آرایشگاه ابتدا باید مدارک مورد نیاز را آماده کنید.
مدارک مورد نیاز برای تاسیس آرایشگاه:
• کپی سند مالکیت از تمامی صفحات برابر اصل
• کپی پایان کار تجاری یا اداری برابر اصل
• کد رهگیری که دراجاره نامه بنگاهی وجود دارد برابربا اصل شده (قید شغل آرایشگری الزامی است. اجاره نامه ذکر شده باید به نام متقاضی و دارای تاریخ اعتبار و مطابق با پلاک ثبتی سند تنظیم شود)
• کپی دیپلم آرایشگری از وزارت کار و فنی حرفه ای ( همان گونه که گفته شد داشتن دیپلم آرایشگری بسیار مهم است و بدون اخذ آن امکان تاسیس آرایشگاه وجود ندارد)
• کپی شناسنامه از تمام صفحات و کپی کارت ملی برابر اصل
• گرفتن رضایت محضری از همسر خود برای خانم های متاهیل وبرای خانم‌های مجردین رضایت محضری پدر و در صورت مطلقه بودن،کپی تمام صفحات طلاق نامه و یا کپی گواهی فوت پدر و یا همسر
• کپی آخرین مدرک تحصیلی
• ۸ قطعه عکس ۴*۳
• فیش تلفن آرایشگاه
• فیش تلفن آرایشگاه
هنگام انتخاب آرایشگاه حتما باید به فضای داخلی دقت کنید. فضای داخلی نباید آنقدر کوچک باشد که باعث شود خدماتی را قادر به انجام دادن نباشید . حداقل فضا برای آرایشگاه ۱۲ مترمربع و برای آرایشگری و اپیلاسیون ۱۸ مترمربع باید باشد. دقت کنید که این ارقام حداقل متراژ است.
برای تاسیس آرایشگاه داشتن حداقل مدرک پایان تحصیلات ابتدایی و داشتن حداقل سن ۱۸ سال الزامی است.
طبق قانون شما برای کسب و کار باید جواز آن کار را تهیه کنید. برای اخذ جواز آرایشگاه باید:

۱٫ اولین مرحله برای صدور جواز کسب آرایشگاه
• درخواست کتبی متقاضی برای صدور جواز کسب آرایشگاه
• ثبت درخواست متقاضی و ارائه‌ی رسید به متقاضی
• بازدید و بررسی محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی اتحادیه آراشگران و ارائه گزارش از واحد صنفی بازدید شده
• بررسی درخواست صدور جواز کسب آرایشگاه از طرف متقاضی در جلسه هیئت مدیره و ارایه پاسخ کتبی به متقاضی

۲٫ دومین مرحله برای صدور جواز کسب آرایشگاه
در مرحله‌ی دورم ارائه‌ی یکی از مدارک ذیل برای تعیین وضعیت ملکی الزامی است
• سند مالکیت، دقت کنید که باید به نام متقاضی باشد
• اجاره نامه رسمی، دقت کنید که باید به نام متقاضی باشد
• اجاره نامه عادی، دقت کنید که باید به نام متقاضی باشد با اخذ تعهد محضری
• مبایعه نامه، دقت کنید که باید به نام متقاضی باشد
• حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند اجاره
• رسید پرداخت اجاره بهای معتبر
• ارائه‌ی که قرارداد اجاره محل کسب با ادارات و سازمانهای دولتی، نهادها، شهرداری، شرکت های تعاونی مسکن و شرکتهای خاص صنفی، شرکتهای تحت پوشش سازمانهای دولتی و نهادها
برای آقایان ارائه‌ی یکی از مدارک ذیل برای مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه برای صدور جواز کسب آرایشگاه الزامی است
• گواهی پایان خدمت
• گواهی معافیت دائم
• گواهی اشتغال به تحصیل
• گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوضه نظام وظیفه
• دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در مدت اعتبار آن
مدارک دیگری که برای صدور جواز کسب لازم است
• کپی تمام صفحات شناسنامه
• کپی پشت و رو از کارت ملی
• کپی مدرک تحصیلی معتبر یا حداقل سواد خواندن و نوشتن به استثنای اشخاصی که بیشتر از ۵۰ سال سن دارند
• ۱۲ قطعه عکس پرسنلی ۳×۴ جدید
• فیش واریز مبلغ حداکثر تا سقف ۵ برابر حق عضویت اتحادیه برای سال اول (حق ورودی) مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
• فیش واریز مبلغ ۳۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۳۳۰۰۸ خزانه کشور

۳٫ مرحله سوم صدور جواز کسب آرایشگاه
ارائه‌ی استعلام از ادارات ذیل
• ارائه‌ی گواهی مرکز بهداشت شهر یا شهرستان و کارت معاینه پزشکی متقاضی جهت صنوف مشمول (مواردی چون خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی)
• استعلام عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سوء پیشینه کیفری
• تاییدیه و موافقت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی
• گواهی گذراندن دوره آموزش (حداقل ۱۰ ساعت) از موسسات آموزشی معتبر (مورد تایید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط)
• ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشکیل پرونده یا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالیاتی
• ارائه ی گواهینامه فنی جهت مشاغل مندرج در آئین نامه تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون
• اختصاص کد شناسه ۱۰ رقمی (ملت کارت) و الصاق آن به پروانه کسب(جواز کسب)
• اختصاص برچسب شناسه صنفی مطابق با کد ۱۰ رقمی

۴٫ مرحله چهارم صدور جواز کسب آرایشگاه
در این مرحله پرونده توسط رییس و در غیاب وی نایب رییس اتحادیه بررسی می‌شود و در صورت نبودن هیچ مشگلی به مرحله بعد ارجا داده می‌شود.

۵٫ پنجمین و آخرین مرحله برای صدور جواز کسب آرایشگاه
صادر شدن پروانه کسب یا همان جواز کسب آرایشگاه بر اساس چهار مرحله قبل و تحویل پروانه کسب به متقاضی
باید این نکته را یادآوری کرد که که اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، دارائی، مرکز بهداشت نقش بسیار مهمی در تایید مجوز تاسیس آرایشگاه دارند

0
0