نور دکور آرایشگاه

 💡 اگر اتاق تناسب مناسبی ندارد و مثلا  خیلی بزرگ یا خیلی کوچک  ٬ خسته کننده  ٬ یکنواخت،  بی نور وتاریک است با نور پردازی صحیح میتوان برخی از این نقیصه ها را رفع کرد.

   💡 برای بلندتر به نظر رسیدن سقف میتوان از چراغ های زمینی یا دیواری که نور آنها مستقیما به سقف می تابد استفاده کرد یا منبع نور را در گوشه قرار داد تا نور به دیوارهای پیرامون بتابد .

  💡 برای کوتاهتر به نظر رسیدن سقف و دادن حالتی دوستانه تر ٬ از تاباندن نور به سقف خودداری کنید . این کار را میتوان با کم کردن نور چراغ یا استفاده از  آویزهایی که اجازه تابیدن نور به سقف را نمیدهد  انجام داد.  همچنین میتوان توجه  را به اشیایی که در سطوح پایین هستند مثل تابلوهاییکه  پایینتر روی دیوار قرار دارند یا لوازمی که در سطح پایین قرار دارند جلب کرد . این کار را میتوان بوسیله تاباندن نور به آنها از بالا یا توسط لامپهایی که روی سطح قرار دارند , انجام داد.

  💡   برای اینکه فضایی باریک و طولانی ، وسیعتر به نظر برسد میتوان توجه را به وسیله ای به یکی از دیوارهای انتهایی ,مثل پنجره که دید زیبایی دارد یا یک اثر هنری جالب، جلب کرد. میتوان با سایه روشن کردن یکی از دیوارها بوسیله نورافکن و تاباندن نوری ملایم و یکنواخت به سایر دیوارها این کارها را انجام داد.

   💡 برای اینکه فضایی وسیعتر به نظر برسد ، دیوارهای مقابل را با نور روشن کنید تا دورتر به نظر برسن، یا با استفاده از ترکیبی از نور پردازی با آینه و سطوح منعکس کننده فضا را وسیعتر جلوه بدهید.همچنین میتوان از لامپ دیواری که بالای آینه قرار داشته و نوری رو به پایین دارد استفاده کرد.

مترجم: رویا روحانیان
کلیه مطالب متعلق به سایت آرکا دیزاین می باشد

3
0